برچسب ها پست با برچسب "با گوشی خود بازی کنید و یک گاو زنده جایزخ بگیرید"

برچسب: با گوشی خود بازی کنید و یک گاو زنده جایزخ بگیرید

فکر نمی کنم تا به حال چیزی به این عجیبی شنیده باشید ، و در واقع احتمالا این اولین خبری است که درباره ی...