برچسب ها پست با برچسب "باکتری"

برچسب: باکتری

ما در این دنیا تنها زندگی نمیکنیم با گیاهان و جانوران دیگری هم سر کار داریم اما یک  موجود زنده که بسیار خطرناک است...