برچسب ها پست با برچسب "ای ال اس"

برچسب: ای ال اس

فناوری بیسیمی جدید در آزمایشات خود بر روی میمون ها نشان داد که می تواند نقش مهمی در کمک به معلولان جسمی ایفا نماید.در این...