برچسب ها پست با برچسب "اینتل مودم های آیفون 7 را تامین خواهد کرد"

برچسب: اینتل مودم های آیفون 7 را تامین خواهد کرد

گزارش جدیدی منتشر شده است که ادعا می کند شرکت اینتل وظیفه ی تامین 30 الی 40 درصد از مودم های آیفون 7 و...