برچسب ها پست با برچسب "اینترنت مخابرات"

برچسب: اینترنت مخابرات

مدتی است بسیاری از مشترکانی که سرویس اینترنت خود را مستقیما از شرکت مخابرات دریافت می کنند،از نحوه سرویس دهی این مرکز گله دارند...