برچسب ها پست با برچسب "اکسپریا سونی"

برچسب: اکسپریا سونی

با توجه به گزارش جدیدی که اخیرا رسیده، کائوزو هیرای مدیر اجرایی سونی تنها یک سال دیگر یعنی تا سال 2016  به خط اجرایی...