برچسب ها پست با برچسب "اپل بتا"

برچسب: اپل بتا

هر بار که نسخه ی بتا از نرم افزاری منتشر می شود، همیشه تعدادی خرده ی تکنولوژی هستند که ریز ریز برنامه را به...