برچسب ها پست با برچسب "اپل آیفون"

برچسب: اپل آیفون

این هفته نهمین نسل از آیفون ها ارائه شد، بنابراین زمان خوبی است تا نگاهی به تاریخچه خانواده آیفون ها بیاندازیم.اپل آیفون آیفون گوشی بود...

همانطور که در جریان هستید شرکت اپل 18 شهریور کنفرانسی را برگذار کرد که ما آن کنفرانس را در دو بخش شامل  بخش اول...