برچسب ها پست با برچسب "اپلیکیشن پلیس گوا برای گزارش شرایط اضطراری"

برچسب: اپلیکیشن پلیس گوا برای گزارش شرایط اضطراری

پلیس گوا روز دو شنبه گفت که برنامه ی موبایلی عرضه کرده است که به شهروندان اجازه می دهد تا تخلفات قضایی و ترافیکی...