برچسب ها پست با برچسب "اولین شاسی بلند کانورتیبل"

برچسب: اولین شاسی بلند کانورتیبل

شرکت Land Rover چهار سال پیش طرحی نمادین را از اولین خودروی شاسی بلند با سقف Convertible منتشر نمود ، گرچه همه فکر می...