برچسب ها پست با برچسب "اولین خودروی شاسی بلند با سقف تاشو"

برچسب: اولین خودروی شاسی بلند با سقف تاشو

شرکت Land Rover چهار سال پیش طرحی نمادین را از اولین خودروی شاسی بلند با سقف Convertible منتشر نمود ، گرچه همه فکر می...