برچسب ها پست با برچسب "اولین تلفن ساخت بشر"

برچسب: اولین تلفن ساخت بشر

احتمالا همه ی ما داستان گراهام بل و تلاش های بی وقفه وی و دستیارش برای اختراع تلفن را شنیده ایم و او را...