برچسب ها پست با برچسب "اوباما"

برچسب: اوباما

شما شاید فکر بکنید که قوی ترین مرد سیاسی روی جهان که اداره یک کشور بزرگ را برعهده دارد از یک گوشی بسیار قوی...