برچسب ها پست با برچسب "انگلیسی"

برچسب: انگلیسی

در بخش قبل به تعدادی از راه کارهایی که برای یادگیری زبان با موسیقی لازم است در پیش گیرید را عنوان کردیم و همچنین...

کلید یادگیری خوب زبان چیه؟اراده و پشتکاره؟ یا صرفا یه چیز ذاتیه؟به نظر میرسه چیزی غیر از اینها باشه.کلید یادگیری خوب اینه که با...