برچسب ها پست با برچسب "انفجار گوشی اپتیموس اف 6 الجی درون جیب کاربر"

برچسب: انفجار گوشی اپتیموس اف 6 الجی درون جیب کاربر

کاربری به نام محمد ستار در دادگاهی فدرال واقع در بروکلین نیویورک پرونده ای را علیه شرکت ال جی به راه انداخته که ممکن...