برچسب ها پست با برچسب "اندام مصنوعی"

برچسب: اندام مصنوعی

یک پسر 17 ساله هندی جایزه ای برای ساخت روبات دسا ارزان قیمتی را که برای پروژی علمی مدرسه اش ساخته بود را در...