برچسب ها پست با برچسب "انتشار آیفون 7"

برچسب: انتشار آیفون 7

اپل امسال رویداد هر ساله خود را کمی جلو انداخت و تاریخ 7 سپتامبر را برای معرفی نسخه جدید آیفون انتخاب کرد. انتشار این...