برچسب ها پست با برچسب "امید کردستانی کیست؟"

برچسب: امید کردستانی کیست؟

در خبری که پیشتر در زوم تک درباره جذب امید کردستانی توسط توئیتر منتشر شد خواندیم که این شرکت توانست توانست مشاور ارشد قسمت...