برچسب ها پست با برچسب "امکان زندگی در غیر از زمین"

برچسب: امکان زندگی در غیر از زمین

مدت های پیش این نظریه که میلیون‌ها سیاره‌ به دلیل نامناسب بودن شرایط خالی از سکنه مانده اند توسط اخترفیزیکدانان مطرح شد.این سیارات در...