برچسب ها پست با برچسب "اموزش"

برچسب: اموزش

- یک پسر نوجوان ربات خود را روی نوار زرد نئونی گذاشت تا همان طور که چند دقیقه پیش برای آن آماده شده بود،...