برچسب ها پست با برچسب "الکترود پوست"

برچسب: الکترود پوست

در روش الکترومیوگرافی،که سیگنالهای الکتریکی ماهیچه ها را برای تشخیص اختلالات عصبی و عضلانی ضبط می کند، معمولا نیاز به قرار دادن یک الکترود...