برچسب ها پست با برچسب "افزایش تلفات عابران پیاده به دلیل حواس پرتی با موبایل"

برچسب: افزایش تلفات عابران پیاده به دلیل حواس پرتی با موبایل

لایحه ای در قوه ی قانون گذاری ایالت نیو جرسی آمریکا مطرح شده که در صورت تصویب هر فردی که در هنگام راه رفتن...