برچسب ها پست با برچسب "اضافه کردن محل دلخواه به اینستاگرام"

برچسب: اضافه کردن محل دلخواه به اینستاگرام

یکی از قسمت های کاربردی اینستاگرام (و یا حتی فیس بوک) هنگام اضافه کردن یک پست جدید، امکان نوشتن موقعیت ثبت عکس در فیلدی...