برچسب ها پست با برچسب "اسکنر اثر انگشت گوشی گول خورد"

برچسب: اسکنر اثر انگشت گوشی گول خورد

تیمی از دانشجویان دانشگاه ایالتی میشیگان موفق شده اند تا با استفاده از یک پرینتر جوهر افشان اسکنر اثر انگشت گوشی ها را دور...