برچسب ها پست با برچسب "استفاده از سلاح لیزری بر روی پهپادها"

برچسب: استفاده از سلاح لیزری بر روی پهپادها

مدت ها بود که شرکت های صنعتی گوناگون با تولید پهپادهای غیر نظامی با کاربردها متفاوت، ذهن افراد را از کاربرد اولیه پهپادها دور...