برچسب ها پست با برچسب "استراتژی جدید مایکروسافت"

برچسب: استراتژی جدید مایکروسافت

کسب و کار تلفن همراه مایکروسافت در حال تغییر است.پیش از امروز این شرکت اعلام کرد کرد که 7800 نفر را از افراد شاغل...