برچسب ها پست با برچسب "استارتاپ ویکند"

برچسب: استارتاپ ویکند

کمپانی سامسونگ همیشه به دنبال بجا آوردن مسئولیت های اجتماعی خود است این بار این مسئولیت اجتماعی با جوانان ایرانی همراه شده است .جوانان...

استارتاپ ویکند یک رویداد آموزشی و تجربی است که در شهرهای جهان برگزار می گردداین رویداد آموزشی در طی 3 روز متوالی برگزار می...