برچسب ها پست با برچسب "اخراج کارکنان مایکروسافت"

برچسب: اخراج کارکنان مایکروسافت

مایکروسافت پس از ارائه گزارش میزان سوددهی اخیر خود اعلام کرد که دور جدید از اخراج های کارمندان شروع خواهد شد.اگر چه مایکروسافت درباره...