برچسب ها پست با برچسب "اخبار intel"

برچسب: اخبار intel

اینتل پس از تایید تراشه قدرتمند Xeon خود آماده است تا رویاها را محقق کند و از این تراشه تازه منتشر شده برای اولین...