برچسب ها پست با برچسب "اجداد انسان"

برچسب: اجداد انسان

Sediba جدیدترین و یکی از مهم ترین اکتشافات دانشمندان در آفریقا :دانشمندان و محققان دانشگاه بوستون طی تحقیقات جدیدشان درداخل غاری واقع در شمال آفریقا...