برچسب ها پست با برچسب "اجبار به ارتقا به ویندوز 10"

برچسب: اجبار به ارتقا به ویندوز 10

با تغییری که مایکروسافت در ويندوز 7 ايجاد کرده است تنها انتخابی که کاربران این نسخه از ویندوز دارند ارتقا به ويندوز 10 است....