برچسب ها پست با برچسب "اتحادیه ی اروپا"

برچسب: اتحادیه ی اروپا

شرکت گوگل در حال شکستن یک رکورد در مبلغ جریمه در پرونده ای مقابل اتحادیه ی اروپا می باشد و به گفته ی نشریه ی...