برچسب ها پست با برچسب "آوای انتظار همراه اول"

برچسب: آوای انتظار همراه اول

شرکت های دولتی معمولا به ایده های مردم در مورد نحوه ارائه سرویس هایشان توجهی نکرده و تنها به ارائه سرویس خود به ساده...