برچسب ها پست با برچسب "آموزش پورت"

برچسب: آموزش پورت

محلی که داده‌ها وارد یا خارج می‌شوند پورت (درگاه) نام دارد و برای رد و بدل کردن اطلاعات بین دو کامپیوتر استفاده می شود....