برچسب ها پست با برچسب "آمار استفاده از اینترنت در ایران"

برچسب: آمار استفاده از اینترنت در ایران

براساس آمار ارائه شده از کل اتصالات در کشور، ضریب نفوذ اینترنت با احتساب ۶۱ میلیون و ۷۰۹ هزار و ۹۲۹ کاربر به دست...