برچسب ها پست با برچسب "آزمایش دارو روی انسان"

برچسب: آزمایش دارو روی انسان

موش های بیچاره همواره اسباب آزمایش های انسان برای پیشرفت علوم پزشکی بوده اند و دانشمندان همیشه خطرناک ترین مواد را روی آن ها...