برچسب ها پست با برچسب "آزمایش انسان روی خود"

برچسب: آزمایش انسان روی خود

موش های بیچاره همواره اسباب آزمایش های انسان برای پیشرفت علوم پزشکی بوده اند و دانشمندان همیشه خطرناک ترین مواد را روی آن ها...