برچسب ها پست با برچسب "آزمایشگاه همراه"

برچسب: آزمایشگاه همراه

تکنولوژی لیوان هوشمند یا  آزمایشگاه همراه:محققان شرکت Vessyl موفق به طراحی و ساخت لیوان هوشمند Vessyl شدند . این لیوان هوشمند که بهتر است...