برچسب ها پست با برچسب "آرکا بورد"

برچسب: آرکا بورد

چند دهه است که هاور بورد در حد شایعات و یا بعضی طرحهای اولیه باقی مانده است،و یا نهایتا تعداد محدودی از آن و...