برچسب ها پست با برچسب "آخرین موتور جستجوی ایران"

برچسب: آخرین موتور جستجوی ایران

موتور جستجو یا پیمایشگر به طور عمومی به برنامه ای گفته می شود که کلمات کلیدی را در یک سند یا بانک اطلاعاتی جستجو...